I am second
~ Świadectwa nawrócenia ~
[...]    ~ 1 ~    <<2>>


Brian "Head" Welch (z Korn'a)

"Nasze życie jest pielgrzymką..."

***

Michael W. Smith

"Czas przemiany i umocnienia"

***

Shannon Culpepper

"Wstanę i pójdę do Ojca mego..."

Jason Castro

Śpiew na chwałę Pana ;)


<<1>>  <<2>>  <<3>>  <<4>>  <<5>>

<-- powrót

Strona główna - powrót