PROPOZYCJE
~ do Muzycznej Listy Przebojów Chrześcijan ~


*

CHRIS TOMLIN
- "White Flag"

**

PINOKIO BROTHERS
- "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia"

***

CASTING CROWNS - "Slow Fade"

****

MALEO REGGAE ROCKERS - "Alibi"


Poprzednie Notowania:
Notowanie 5
Notowanie 4  Notowanie 3
Notowanie 2  Notowanie 1

** Powrót do Listy **