><><>< modlitwaSERCA ><><><
~ muzyka z pozytywnym przesłaniem ~
<< 36 >>


"STADO BIAŁYCH OWIEC" - Pomoc Duchowa


Stado białych owiec poszło w dal za swym Panem
Czy Ty jesteś pośród nich?? Nie smuć Boga dziś swym postępowaniem...

**

"JAK WIELKI JESTEŚ NASZ PANIE"


Jak wielki jesteś w swej miłości Panie,
że dałeś nam Syna i Jego Matkę...

**

"WIERZĘ W CIEBIE PANIE"


Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.

**

"ZAMIENIŁEŚ W TANIEC MÓJ ŻAŁOBNY PŁACZ"


Choć tak bardzo obciążone w górę wznoszą się ramiona,
A na ciele mym istnieja Chrystusowych ran znamiona...

**

Dzieci z Brodą - "MAMA"


Kołysanki Mu śpiewała, jak się modlić pokazała
Mama, Mama - taka sama jak moja mama!

"TWOJA MIŁOSĆ JAK CIEPŁY DESZCZ"


TWOJA miłość jak ciepły deszcz,
TWOJA miłość jak morze gwiazd za dnia...


<<34>>  <<35>>  <<36>>  <<37>>  <<38>>

<-- powrót