><><>< modlitwaSERCA ><><><
~ muzyka z pozytywnym przesłaniem ~
<<42>>    << 43 >>    <<44>>


Paddy Kelly - "THANKIN' BLESSED MARY"


Dziękuję Bogu za Zbawienie...
Dziękuję za Odkupienie...

**

The Kelly Family - "SANTA MARIA"


Modlę się za moich Przyjaciół, za Braci, za Siostry...
Najświętsza Maryjo, miej ich w opiece...

**

"KANTYK SYMEONA"


Teraz o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,
Bo moje oczy ujrzały Zbawienie Twe...

**

"BÓG JEST TU!!"


Światłem jest w ciemną noc
I w modlitwie mej słyszę Jego głos.

**

Magda Anioł - "MÓWIĘ WAM"


Mówię wam, mówię wam:
Jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam?

Magda Anioł - "ZA ZU ZA ZI"


Za moich przyjaciół i za wrogów też
I za to co łatwe, i za to co nie...


<<41>>  <<42>>  <<43>>  <<44>>  <<45>>

<-- powrót