><><>< modlitwaSERCA ><><><
~ Lednickie Pieśni Uwielbienia ~
<<45>>    << 46 >>    <<47>>


Lednica2000 - "PODNIEŚ MNIE JEZU"


Podnieś mnie JEZU i prowadź do Ojca.
Zanurz mnie w wodzie Twego miłosierdzia. Amen.

**

Lednica2000 - "NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ"


Nie bój się, wypłyń na głębię!
Jest przy Tobie CHRYSTUS.

**

Lednica2000 - "UKAŻ MI PANIE SWĄ TWARZ"


Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos.
Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku...

**

Lednica2000 - "NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI"


Nie bójcie się żyć dla Miłości!
Dla tej MIŁOŚCI warto żyć...

**

Lednica2000 - "HYMN III. TYSIĄCLECIA"


Otwórzcie bramy, co nietknione stały.
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.

Lednica2000 - "MIŁY MÓJ (SŁOWA JEGO...)"


Słowa Jego są słodyczą i cały pełen jest powabu...
Taki jest Miły mój, oto Przyjaciel mój...


<<44>>  <<45>>  <<46>>  <<47>>  <<48>>

<-- powrót