><><>< PATRIOTYZM ><><><
~ mamy powody do dumy z tego, że jesteśmy Polakami ~
<< czy znasz swoją historię...? >>
<<4>>    << 5 >>    <<6>>


Lech Makowiecki - "WOLNY NAJMITA"


Niech mnie nie uczą gdzie mój Bóg,
Ja cesarskie oddałem dawno z nawiązką i kwita.

**

PATRIOTYCZNE INTRO


~ Polska Historia to Bohaterstwo ~ Odwaga ~ Honor ~
~ Przegrana nigdy nie jest totalna ~

**

Horytnica - "KOCHANA MA POLSKA"


Kochana ma Polsko, Ojczyzno jedyna
Twe dumne barwy, biało-czerwone

**

Horytnica - "MÓJ HYMN"


A kiedy przyjdzie taka chwila, gdy wróg zapuka
do jej drzwi. Karabin mocno w ręku trzymaj...

**

POLSKA - TO BRZMI DUMNIE


Patriotyzm w dzisiejszym świecie jest błędnie rozumiany.
Bycie Polakiem to powód do dumy.

PRZEPOWIEDNIA STAREGO INDIANINA


Ostrzeżenie dla współczesnego świata...
To dotyczy nas wszystkich...


<<3>>  <<4>>  <<5>>  <<6>>  <<7>>

Krucjata Modlitwy za Ojczyznę

<-- powrót