><><>< ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY ><><><
~ KRAKÓW 2016 ~
<< Spotkanie Młodych chrześcijan w Polsce >>
<<9>>    << 10 >>    <<11>>


KRAKÓW POTRZEBUJE OTWARTYCH DRZWI


Otwórzcie drzwi Chrystusowi...
Jezus jest w drugim człowieku.

**

PRZYJMIJ RADOŚĆ - ŚDM KRAKÓW 2016


Światowe Dni Młodzieży to ogrom RADOŚCI, ENTUZJAZMU
I ŚWIADECTWA WIARY młodych katolików z całego świata.

**

OTWÓRZMY DRZWI PIELGRZYMOM :D


Aby przyjąć pielgrzymów potrzeba naprawdę niewiele...
Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi...

**

NOCLEG DLA PIELGRZYMA


"... byłem przybyszem, a przyjęliście mnie..."
[Mateusz 25,31]

**

WYD 2016 - Mysłowice Promo


Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży 2016 z Mysłowic
przedstawiają film promujący ŚDM

ŚDM - WIDMO PIELGRZYMÓW


"Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi."
Nie bójmy się otworzyć Serc...


<<8>>  <<9>>  <<10>>  <<11>>  <<12>>
***
Oficjalna STRONA ŚDM - KRAKÓW 2016
***
Ruch Czystych Serc

<-- powrót