><><>< ¦WIATOWE DNI MŁODZIEŻY ><><><
~ KRAKÓW 2016 ~
<< Spotkanie Młodych chrze¶cijan w Polsce >>
<<7>>    << 8 >>    <<9>>


REKOLEKCJE DLA NAS I CAŁEGO ¦WIATA


W zwi±zku z rozpoczęciem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
wyj±tkowy projekt: Rekolekcje "Dla nas i całego ¶wiata"

**

I PRAY FOR PEACE - Action Of The World Youth Day


Módlmy się wspólnie o pokój na ¶wiecie...
Nie b±dĽ obojetny - przył±cz się!

**

PREMIERA HYMNU ¦DM - KRKÓW 2016 [live]


"Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dost±pi±."
Uniwersalne przesłanie skierowane do całego ¶wiata.

**

HYMN ¦DM 2016 - XXX. ¦wiatowy Dzień Młodzieży
[live 2015]

Centrum ¶w. Jana Pawła II w Krakowie
Niedziela Palmowa - przygotowanie do ¦DM 2016

**

WOLONTARIAT ¦DM


Nie narzekaj, że wkoło tyle zła i jest żle...
Ale sam zacznij działać i b±dĽ dobry!

ZAPROSZENIE NA ¦DM 2016


Zaproszenie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
i jego małżonki Agaty na ¦DM 2016 do Krakowa.


<<6>>  <<7>>  <<8>>  <<9>>  <<10>>
***
Oficjalna STRONA ¦DM - KRAKÓW 2016
***
Ruch Czystych Serc

<-- powrót