><><>< Znalezione w necie ><><><
~ coś do ObeJrzeNia i PoSłucHaNia ~
<<105>>    << 106 >>    <<107>>


An Animation - "ALL I WANT IS YOU"


A Ty, czy już wybrałeś...?
Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela?

**

An Animation - "CO ZROBIŁ JEZUS?"


"Została zmazana twoja wina... Zgładzony twój grzech..."
On wziął na siebie nasz grzech, aby dokonać Zbawienia.

**

"EVERY MOVE I MAKE" - Action Song


Każdy ruch robię w Tobie Panie!
Ty zlewasz na mnie wciąż nowe fale Twojej łaski!

"NIE MĄDROŚĆ ŚWIATA TEGO" [Marana tha!]


Nie mądrość świata tego, lecz Pana ukrzyżowanego głosimy,
Aż przyjdzie znów!


<<105>>   inne   <<107>>
***
<-- powrót